Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng thay đổi trình duyệt của bạn thành CHROME, FIREFOX, OPERA hoặc Internet Explorer.

Chi tiết quảng cáo


Mô tả

Kiểu : Đối tác, nhà đầu tư và liên doanh
Ngày : Tháng Một 6, 2019
Vị trí : Mã Lai

Đầu tư vào đám đông

-MINIMUM 1K USD

-Cố phần trăm hoàn trả hàng tháng 5

-Nhà đầu tư chỉ có thể rút tiền sau tháng 6 hoặc có thể chọn gia hạn thêm một tháng 6

-Nhà đầu tư sẽ nhận được tiền lãi vào tuần 1st của mỗi tháng thứ hai

-Nếu nhà đầu tư giới thiệu khách hàng, nhà đầu tư sẽ được thưởng bằng phần trăm lợi nhuận khách hàng của họ.

thưởng tiền gửi

3000USD, 100USD

4000USD, 200USD

5000USD, 300USD

10000USD, 800USD

15000USD VÀ TRÊN, 1000USD

Nếu bạn quan tâm, sau đó chúng tôi sẽ tiến hành với một màu đen và trắng.


Đăng xếp hạng của bạn


Hàng đầu