Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng thay đổi trình duyệt của bạn thành CHROME, FIREFOX, OPERA hoặc Internet Explorer.

Các điều khoản và điều kiện

Điều khoản sử dụng Hiệp định

Chào mừng bạn đến Join4BizCom. Join4Biz cung cấp dịch vụ của mình cho bạn tuân theo các Điều khoản sử dụng sau, đôi khi có thể được chúng tôi cập nhật mà không cần thông báo cho bạn. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Join4Biz nền tảng, bao gồm Join4Biz các ứng dụng di động hoặc thông tin khác được cung cấp hoặc sở hữu và hoạt động như một phần của Join4Biz, bạn đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng này, cũng như bất kỳ nguyên tắc nào khác, chính sách bảo mật, quy tắc và Điều khoản bổ sung được tham chiếu trên toàn bộ trang web.

Sửa đổi đối với Thỏa thuận sử dụng

Bạn đồng ý và hiểu rằng các Điều khoản Sử dụng này có thể được chúng tôi sửa đổi bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ tần suất nào mà không có thông báo trước hoặc cụ thể cho bạn và những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực khi Join4Biz đăng các điều khoản mới và / hoặc khi thực hiện các thay đổi mới trên Join4Biz trang mạng. Bạn đồng ý xem lại các Điều khoản Sử dụng định kỳ để bạn biết bất kỳ sửa đổi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng Join4Biz Dịch vụ theo các thay đổi đối với Điều khoản của chúng tôi cho thấy bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng đã sửa đổi.

Quyền riêng tư

At Join4Biz chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và tầm quan trọng của thông tin mà họ giao phó cho chúng tôi. Bạn phải đọc và hiểu Chính sách bảo mật đầy đủ của chúng tôi trước khi quyết định truy cập hoặc sử dụng Join4Biz trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của chúng tôi. Chính sách bảo mật giải thích thời điểm và cách thức thông tin và nội dung của bạn được thu thập, sử dụng, tiết lộ và cách bạn có thể sử dụng Join4Biz để chia sẻ thông tin với người khác. Bằng cách sử dụng Join4Biz, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng bất kỳ thông tin, dữ liệu, báo cáo và nội dung nào của bạn như được nêu trong Chính sách bảo mật.

Nội dung và chia sẻ người dùng của bạn

Bạn hiểu và đồng ý rằng bằng cách tạo và đăng nội dung lên Join4Biz, bạn đảm bảo rằng bạn sở hữu tất cả các quyền đối với nội dung và thông tin. Cụ thể hơn, bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về tất cả nội dung bạn đăng, gửi email, xuất bản hoặc cung cấp trên Join4Biz. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả việc sử dụng hoặc các hoạt động trên, Join4Biz bởi bạn và bởi những người bạn cho phép hoặc cho phép sử dụng hoặc cung cấp quyền truy cập vào tài khoản / tiểu sử của bạn từ bất kỳ máy tính, thiết bị di động hoặc thiết bị nào khác. Bạn hiểu nó đấy Join4Biz không kiểm soát khả năng hiển thị nội dung của bạn; bạn có quyền và tùy chọn quản lý khả năng hiển thị của bất kỳ nội dung nào và cách chia sẻ nội dung đó. Để rõ ràng, bất kỳ nội dung nào bạn chia sẻ với người khác trên Join4Biz có thể được sử dụng bởi chúng hoặc bởi Join4Biz. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật áp dụng cho bất kỳ Nội dung nào bạn gửi hoặc sử dụng thông qua Join4Biz. Việc liên kết hoặc truy cập vào bất kỳ trang web, ứng dụng, đích hoặc dịch vụ nào khác là nguy cơ duy nhất của bạn. Bạn hiểu nó đấy Join4Biz không kiểm soát được bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho các trang web được liên kết của bên thứ ba được sử dụng. Bạn cũng thừa nhận rằng JOIN4BIZ KHÔNG BẢO ĐẢM, BẤT CỨ HOẶC THỰC HIỆN, GIỚI THIỆU BẤT CỨ DEMOS, NỘI DUNG HOẶC THÔNG TIN BẠN NHẬN ĐƯỢC TRANG WEB HOẶC BẤT K OTHER TRANG WEB BÊN THỨ BA NÀO BẠN CÓ THỂ GỬI THÔNG TIN. Join4Biz không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hiển thị công khai hoặc lạm dụng Nội dung người dùng của bạn. Bạn hiểu và thừa nhận rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung người dùng không chính xác, xúc phạm, không đứng đắn hoặc phản đối và bạn đồng ý rằng Join4Biz sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào mà bạn cho là phải chịu do Nội dung Người dùng đó. Bạn tự chịu trách nhiệm về sự tương tác của mình với người khác Join4Biz Người dùng. Chúng tôi bảo lưu quyền, nhưng không có nghĩa vụ phải giám sát các tranh chấp giữa bạn và những Người dùng khác. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Join4Biz có thể lưu giữ hoặc lưu trữ Nội dung của bạn và cũng có thể tiết lộ Nội dung nếu được pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc tin tưởng rằng việc bảo quản, lưu trữ hoặc tiết lộ đó là cần thiết một cách hợp lý. Khi cung cấp cho chúng tôi nội dung hoặc thông tin hoặc đăng nội dung lên Join4Biz, bạn cấp cho chúng tôi quyền không độc quyền, toàn cầu, không giới hạn, vĩnh viễn, có thể cấp phép, bản quyền, xuất bản, cải thiện, phân phối, lưu giữ, xóa, phân tích, sử dụng, xử lý và tất cả ý tưởng, khái niệm, nhãn hiệu , công khai, mọi thông tin hoặc Nội dung bạn cung cấp cho Join4Biz, nhưng không giới hạn, bất kỳ quyền cơ sở dữ liệu nào bạn có trong nội dung, theo bất kỳ cách nào được biết hiện tại hoặc trong tương lai mà không có bất kỳ sự đồng ý, thông báo và / hoặc bồi thường cho bạn hoặc cho bất kỳ bên thứ ba nào. Bạn không được hưởng bất kỳ khoản bồi thường hoặc bồi hoàn nào từ Join4Biz trong mọi trường hợp. Bằng cách gửi bất kỳ Nội dung nào cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng bất kỳ thông tin, dữ liệu, tuyên bố và nội dung nào và bạn tự nguyện chịu rủi ro mất mát của mình.

Sử dụng và ứng xử của dịch vụ

Bạn đồng ý, đại diện, đảm bảo và bảo đảm rằng bạn sẽ sử dụng Join4Biz chỉ cho mục đích hợp pháp và bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành trong việc truy cập và sử dụng Join4Biz. Bạn sẽ ngay lập tức thông báo cho chúng tôi nếu bạn biết hoặc nghi ngờ vi phạm an ninh hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào có liên quan đến Join4Biz.

Sử dụng Join4Biz, bạn đồng ý:

 • Tuân thủ và tuân thủ tất cả các luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn, luật riêng tư, luật, quy tắc và quy định của quốc gia, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hoặc nước ngoài;
 • Đối xử với nhau một cách tôn trọng. Có một người thực sự đằng sau mỗi tên;
 • Không quấy rối, sỉ nhục, xấu hổ hoặc lạm dụng các thành viên khác;
 • Có tranh chấp cụ thể về thông tin, nội dung và / hoặc phản hồi được xử lý một cách riêng tư bằng cách thu hút sự trợ giúp của Join4Biz, Nếu cần;
 • Không công khai đăng thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ (ví dụ: email, cuộc hội thoại, thư từ, số điện thoại, địa chỉ hoặc tên đầy đủ);
 • Chỉ cung cấp đánh giá và nội dung mà bạn tin là đúng và không cố tình cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm.

Sử dụng Join4Biz, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, chuyển, tải lên, tải xuống, gửi email, phân phối hoặc truyền tải tài liệu hoặc bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào theo cách:

 • Vi phạm hoặc vi phạm theo bất kỳ cách nào đối với quyền của người khác hoặc là: bất hợp pháp, đe dọa, rình rập, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, xuống cấp, phỉ báng, phỉ báng, lừa gạt, thô tục, tục tĩu, lạm dụng, tục tĩu, không đứng đắn, viêm, phỉ báng, nạn nhân hoặc đe dọa một cá nhân hoặc một nhóm vì bất kỳ lý do gì;
 • Bất hợp pháp, hận thù, hoặc chủng tộc, về mặt dân tộc hoặc có thể bị phản đối hoặc xâm phạm quyền của người khác, bao gồm nhưng không giới hạn, quyền của người nổi tiếng, quyền riêng tư và sở hữu trí tuệ;
 • Gây tổn hại hoặc làm gián đoạn hoặc tạo ra nguy cơ gây tổn hại, đau khổ về cảm xúc, chết, mất mát, tổn thương, thương tích, cố mạo danh hoặc thù địch đối với cá nhân hoặc nhóm hoặc tài sản vì bất kỳ lý do gì;
 • Có tính chất khiêu dâm hoặc rõ ràng;
 • Làm hại trẻ vị thành niên theo bất kỳ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn, tải lên nội dung vi phạm luật khiêu dâm trẻ em, luật khai thác tình dục trẻ em và luật cấm mô tả trẻ vị thành niên tham gia vào hành vi tình dục;
 • Chia sẻ bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào là bất hợp pháp và bạn không có quyền được cung cấp theo bất kỳ luật nào;
 • Là sai, lừa đảo, gây hiểu lầm, lừa dối, hoặc tạo thành mồi và chuyển đổi;
 • Thu thập nội dung hoặc thông tin hoặc lưu trữ dữ liệu về người dùng cho bất kỳ mục đích nào;
 • Tạo tài khoản người dùng giả mạo hoặc các hành vi lừa đảo;
 • Mạo danh, bắt chước hoặc giả vờ là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc tuyên bố sai hoặc nói cách khác; xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức khi sử dụng Join4Biz;
 • Cho phép hoặc cho phép bất kỳ ai khác truy cập và / hoặc sử dụng Thông tin Đăng ký của bạn hoặc truy cập, truy cập và / hoặc sử dụng Join4Biz bằng cách sử dụng tài khoản / hồ sơ của bạn và / hoặc Thông tin Đăng ký;
 • Thu hút, tạo hoặc gửi bất kỳ thứ gì đại diện hoặc chứa các chữ cái chuỗi, các sơ đồ kim tự tháp hoặc bất kỳ quảng cáo nào mà bạn bị pháp luật cấm gửi;
 • Tải lên vi-rút hoặc bất kỳ mã, tệp hoặc chương trình nào khác được thiết kế để làm gián đoạn, phá hủy hoặc tìm cách truy cập trái phép vào Join4Biz hệ thống hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào làm gián đoạn hiệu suất hoặc làm suy yếu chức năng của Join4Biz;
 • Cố gắng truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các khu vực ngoài công lập Join4Biz. Các cá nhân không được phép truy cập vào các khu vực này của Trang web có thể bị truy tố;
 • Tải lên, gửi email, đăng hoặc chia sẻ nội dung hoặc thông tin hoặc truyền bất kỳ Nội dung nào cấu thành hoặc khuyến khích hành vi phạm tội, hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên nào;
 • sử dụng của Join4Biz, cố ý hoặc vô tình, vi phạm chính sách của chúng tôi hoặc bất kỳ luật, quy tắc và quy định nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế hoặc quốc tế.
1 2 3
Hàng đầu